Переведіть i want you to speak english or get out

Переведіть i want you to speak english or get out

  • i want you to speak english or get out- Я хочу, щоб ви говорили по-англійськи або забирайтеся!
  • Я хочу, щоб ви говорили по-англійськи або забирайся