Обчисліть косинус 1830

Обчисліть косинус 1830

  • Cos (360 + 30) = cos30 = Під коренем 3/2
  • Cos (360 * 5 + 30) = cos30 = корінь з (3) / 2