Розкласти на множетілі 9x²-4

Розкласти на множетілі 9x²-4

  • 9x-4 = (3x) -2 = (3x-2) (3x + 2)
  • 9х -4 = (3х-2) (3х + 2) .......................