Розділи слова на склади і для переносу; ковзани

Розділи слова на склади і для переносу; ковзани

  • По складах: Ковзани, прихо-дил, блед-ний.Для перенесення: Ковзани, при-ходив, прихо-дил, блед-ний.
  • Кінь-ки, при-хо-дил, блед-ний