4 хв 15 с = …

4 хв 15 с = ...

  • 255 секунд, бо в одній хвилині 60 секунд. Множимо на 4 + 15 = 255 секунд
  • 255секунд
    60 * 4 + 15 = 255