вирішити задачу з математики

вирішити задачу з математики

  • 4 + 5 = 9 км / год швидкість видалення
    94 = 36 км відстань через 4ч

    <---------4км/ч-------------------5 км/ч------------->
    !___________________? _____________________!

  • 5x4 + 4х4 = 20 + 16 = 26 км буде між ними