Які питання потрібні для переказу за планом

Які питання потрібні для переказу за планом

 • Переказ і складання плану (з прочитаного)

  1. Прочитай твір.

  2. Визнач головну думку, сформулювавши е в декількох реченнях.

  3. Розділи твір на частини.

  4. озаглавити кожну частину.

  5. Прочитай заголовки і перевір, передають вони текст досить точно; не випали чи з твоєї уваги якісь епізоди.

  6. Перекажи твір за планом.
  Характеристика персонажа (художнього образу людини)

  Персонажі бувають: головні, другорядні й епізодичні.

  1. Зовнішній вигляд:

  портрет-особа, міміка, жести, фігура, манера поведінки;
  мова-теми висловлювань, форми мови;
  костюм.

  2. Внутрішній вигляд:

  характер персонажа - сильний - слабкий, вольовий - безвольний, цілісний -протіворечівий;
  характеристика-авторська, самохарактеристика, відгуки оточуючих.

  3. Світ речей, в якому жівт персонаж (інтер'єр).

  4. Світ природи, в якому жівт персонаж (пейзаж).

  5. Товариство, в якому жівт персонаж.

  6. Прототип (його наявність або відсутність).

 • Де коли восколько .............